Dudoc XP

Duurzaam door Cocreatie

De bouw en technieksector vraagt dringend om voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Personeel is nu en in de toekomst hard nodig. In het project Dudoc XP werken Horizon College, 4 opleidingsbedrijven, 12 bedrijven,12 scholen (vmbo en hbo) en de overheid in de regio Noord-Kennemerland en West-Friesland samen om een belangrijke bijdrage aan die opgave te leveren. Het project Dudoc XP is een publiek-private samenwerking (pps)

Voor wie