Programma’s

Dudoc XP zet in op het vergroten van de instroom van leerlingen in vmbo en mbo. Daarnaast streven we in het project naar een grotere uitstroom uit mbo. Daardoor komen meer mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In het project is ook aandacht voor zij instromers en een leven lang leren.

Er zijn vier programmalijnen.

Leerwerkplein
Ontwikkelen en realiseren van een fysieke leerwerkplein waar de meest innovatieve aanpakken in de gebouwde omgeving en de daaraan gekoppelde energie infrastructuur worden ontwikkeld en ontsloten. Naast de Bouwplaats die nooit af is op het terrein van de Bouw en techniekcampus zijn de opleidingsbedrijven druk bezig met het upgraden van de werkplaatsen. (Coördinator: Robert Bloemraad)

Vmbo Carrousel
Realiseren van 40 Duurzaamheidscarrousels voor het vmbo gebaseerd op de zeven werelden van techniek waarin leerlingen dmv activiteiten op school en bij bedrijven kennismaken met techniek.
(Coördinator: Stef Macke)

Matchmaker
Het werven van goed en gekwalificeerd personeel is belangrijk. Binnen Matchmaker vinden activiteiten plaats die er voor zorgen dat het toekomstig personeel goed toegerust is om mee te kunnen met nieuwste ontwikkelingen (een leven lang leren). We moeten alle zeilen bij zetten om personeel te werven. Dit doen we door het organiseren van Dudoc Techniekdagen. Daarnaast doen we onderzoek naar en ontwikkelen van Associate Degree opleiding samen met InHolland. De AD Maintenance mogelijk in september kunnen starten. (Coördinator Richard Baauw)

Nul op de meter
Dit programma richt zich op het middelbaar beroepsonderwijs. Enerzijds maken we voor scholen zichtbaar welke duurzaamheidsaanpakken er zijn en hoe die te gebruiken zijn in het onderwijs. Via Techportal hebben we een gezamenlijk informatiepunt gerealiseerd. Anderzijds richten we ons op keuzedelen die betrekking hebben op duurzaamheid.
In beide gevallen proberen we een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijven. Horizon College is gestart met de voorbereiding en ontwikkeling van een opleiding niveau 4 Projectleider Duurzame Energie.Deze is zich nog volop aan het ontwikkel;en. daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van een duale opleiding bouw.