Dudoc XP

Visie

De maatschappij verandert snel. De vragen die de maatschappij stelt veranderen net zo hard mee. Klimaatakkoord en de bouwagenda vragen om ruim voldoende en goede gekwalificeerd personeel. 

Programma's

Dudoc XP zet in op het vergroten van de instroom van leerlingen in vmbo en mbo. Daarnaast streven we in het project naar een grotere uitstroom uit mbo en grotere instroom in het werkveld.

Structuur

Dudoc XP is een project in het kader van de regeling Regionaal Investerings Fonds voor het mbo. Horizon College is de aanvrager van het project. Een stuurgroep bewaakt de voortgang van het project.

Dudoc XP

Communicatie / Kennisplatform / Overzicht / Bijeenkomsten

Kiezen

Vmbo-carrousel
Tech Your Talent
Techniekdagen (open dag)

Leren

Keuzeprogramma’s vmbo
Opleiding Duurzaamheid (Bol 4)
Duurzaamheidsaanpakken in praktijk
Uitwisseling docenten en bedrijven

Werken

Maatwerk
Modulair opleiden
NLQF
Hybride docent

Leerlingen – Ouders – Bedrijven – Scholen

Innovatie en Onderzoek: Leerwerkplein (het huis dat nooit af is).