Visie

De maatschappij verandert snel. De vragen die de maatschappij stelt veranderen net zo hard mee. Klimaatakkoord en de bouwagenda vragen om ruim voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Kiezen voor de sector techniek is niet populair. Toch is techniek de basis van veel ontwikkelingen in de huidige maatschappij. En de technische ontwikkelingen zullen alleen maar sneller gaan. Dudoc XP onderneemt een activiteiten die er voor moeten zorgen dat techniek de moeite waard is om voor te kiezen. Omdat het de toekomst heeft. Omdat je zeker weet dat het een baan oplevert, Omdat je daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Doelen:

  • Verdubbeling instroom in het mbo sector techniek
  • Reviseren van een leerwerkomgeving gericht op innovatieve aanpakken voor bedrijven, studenten en docenten
  • Carrousels voor het vmbo gebaseerd op de 9 werelden van de bèta techniek waarbij leerlingen kunnen kennismaken met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
  • Starten van een niveau 4 opleiding Projectleider Duurzame Energie
  • Per jaar 4-6 bijeenkomsten organiseren voor docenten en bedrijven gericht op ontwikkelingen in het werkveld
  • Realiseren van 4-6 masterclasses voor leerlingen
  • Organiseren van 5 themabijeenkomsten duurzaamheid voor studenten, docenten en bedrijven
  • Informatiepunt (vraag en aanbod) voor bedrijven, leerlingen en docenten

Het project Dudoc XP is geen losstaand project op het gebied van technisch beroepsonderwijs. Het is belangrijk om samen te werken met reeds bestaande projecten of toekomstige projecten. Dudoc XP werkt op dit moment nauw samen met projecten Sterk Techniek Onderwijs projecten in de Kop Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland,  het project Toptechniek in Bedrijf en de RIF projecten TL-Netwerk in de kop en het RIF project van Clusius College