Bouw en Technieksector

Bij het project Dudoc XP zijn 12 bedrijven en 4 opleidingsbedrijven aangesloten. Deze 16 bedrijven onderschrijven de doelstellingen en leveren een bijdrage aan het project. Dudoc XP heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het realiseren van een nieuwe leerwerkomgeving waar de meest innovatieve aanpakken in de gebouwde omgeving en de daaraan gekoppelde energie infrastructuur worden ontwikkeld en ontsloten
  2. Het ontwikkelen van nieuwe aanpakken in modules, keuzedelen en leerlijnen tbv vmbo en mbo, ook in relatie tot een leven lang leren
  3. Het realiseren van een duurzaam netwerk van samenwerkende bedrijven, opleidingsbedrijven en onderwijs om instroom in het mbo en bedrijven substantieel te vergroten.

Mocht je als bedrijf actief willen meedoen dan kun je je aansluiten bij het bestaande netwerk. Meld je via de onderstaande link.