Op dinsdagmiddag 5 februari vond de eerste bijeenkomst Duurzaamheid en Innovatie plaats voor partners in het project en belangstellenden. In het eerste gedeelte vertelde Rob Zechner over het proces van verduurzamen van het gebouw van ESPEQ. Daarna hebben we in kleine groepen gebrainstormd over een aantal thema’s en aandachtspunten voor vervolgbijeenkomsten. We gaan daar de komende week mee aan de slag. Het Fundament is gelegd! De volgende bijeenkomst is 18 maart 2020.