Binnen het project Dudoc XP staat duurzaamheid centraal. Vanaf februari 2020 vindt de eerste bijeenkomst Duurzaamheid en Innovatie plaats. Bedoeld voor bedrijven, docenten vmbo, docenten mbo, belangstellenden, partners in het project en leerlingen. De eerste bijeenkomst is gepland op 5 februari 2020. Aanvang: 12.00 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 14.30 uur.
Voor de eerste bijeenkomst is het thema dicht bij huis gekozen. In het gebouw van de Bouw en Techniekcampus heeft is net een ontwikkeling op het gebied van verduurzaming van het gebouw afgerond Dit is het thema van de eerste bijeenkomst. Het hele proces is tot stand gekomen met medewerking van Kodi, energiebesparende technieken, uit Heerhugowaard.
In een presentatie neemt Rob Zechner van ESPEQ de aanwezigen mee in het proces rond verduurzaming van het gebouw. Uiteraard met aandacht voor de keuzes, hobbels en mijlpalen. Daarna vindt een ronde tafelgesprek plaats over duurzaamheid en innovatie.

De bijeenkomsten Duurzaamheid en Innovatie vinden één keer in de zes weken plaats. In de bijeenkomsten besteden we aandacht aan ontwikkelingen op beide terreinen. Dat kan in de vorm van een lezing, presentatie of het laten zien van een innovatie. Vaste locatie van lezingen is de Bouw en Techniekcampus. Voor de komende bijeenkomsten hebben we al een aantal thema’s. Ideeën voor thema’s en onderwerpen zijn natuurlijk altijd welkom.

Heeft u belangstelling om de bijeenkomst bij te wonen? U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden via mail: r.heijmans@horizoncollege.nl.

De bijeenkomst vindt plaats in Het Fundament (zaal) bij ESPEQ opleldingsbedrijven, W.M. Dudokweg 66 in Heerhugowaard.