Het RIF-project Dudoc XP loopt loopt eind december op zijn einde en we gaan voor opschaling. De oproep vanuit de bouw- en technieksector om voldoende en goed gekwalificeerd personeel is duidelijk want personeel is voor nu en in de toekomst hard nodig. Heeft Dudoc XP gezorgd voor vakkrachten van de toekomst? We vroegen het aan Suzanne den Dulk, algemeen directeur ESPEQ en Ronald Olij, Directeur IW Noord-Holland.

Een clubhuis voor de bouw- en technieksector

Een prachtig clubhuis in Heerhugowaard waar drie van de vier opleidingsbedrijven zijn gehuisvest op de W.M.Dudokweg. De andere locatie bevindt zich 500 meter verderop. Een verduurzaamd pand, nul-op-de-meter, een visitekaart voor de regio Noord-Holland. Hoe is dit ontstaan?

De bouw, de installatiebranche en de metaalsector zijn goed georganiseerd met een opleidingsinfrastructuur. Dat is de linking pin voor instroomactiviteiten. En zo ontstond de visie bij IW Noord-Holland om aan te sluiten bij andere opleidingsbedrijven om gezamenlijk in één pand diverse onderwerpen op te pakken. Ronald Olij, directeur IW Noord-Holland:  “Wij zaten met IW Noord-Holland eerst 300 meter verderop in deze straat. Bij gebrek aan ruimte ontstond de behoefte om daar weg te gaan. We zagen de kans om bij ESPEQ te gaan huisvesten om krachten te bundelen qua instroom, promotie en samenwerking. Gezamenlijk zijn we magneet voor iedereen die zich wil oriënteren in techniek.”

“We zijn geen concurrenten van elkaar, met drie opleidingsbedrijven onder één dak, zegt Suzanne van den Dulk, algemeen directeur bij ESPEQ bouwopleidingen. Jongeren die een vonkje in de ogen krijgen van de geur van hout, zijn bij Tetrix niet op hun plek. En de jongens die blij worden van draadjes zijn bij installatiewerk op hun plek. Als je maar iets wilt met metaal, bouw, infra en techniek, dan je weet waar je moet zijn: in Heerhugowaard!”

Groot netwerk

Gezamenlijk hebben ze meer dan 1200 bedrijven achter zich staan. Ronald: “We hebben 10 locaties in Noord-Holland. Met drie takken van sport; BBL opleidingen, bij- en nascholing en zij-instromers. We hebben een flexpoule workforce om zij-instromers een kans te geven om te werken bij de bedrijven. We hebben rond de 700 geplaatste BBL monteurs in opleiding.” Suzanne: “Ook ESPEQ leidt de vakkrachten van de toekomst op. De timmermannen, metselaars, schilders, tegelzetters en machinaal houtbewerkers. Dat doen we in de regio Noord-Holland Noord. Momenteel zijn 470 leerlingen uitgeplaatst bij bedrijven.” Een enorm netwerk waar de vakkrachten van de toekomst op kunnen bouwen.

Samenwerken in Dudoc XP

Het idee voor samenwerken in een RIF (Regionaal Investeringsfonds) ontstond bij de directeur Techniek van het Horizon College. Een unieke kans om de samenwerking verder te verdiepen en inhoudelijk te versterken. En om meer te worden dan alleen ‘voordeurdelers’. Suzanne: “Er was een route vooraf nodig om tot de huidige vorm te komen, met een compacte groep en veel commitment van partners zodat we dichter bij de corebusiness blijven. Een gezamenlijke droom om een plaats te creëren waar state-of the art techniek samenkomt, onder andere in de vorm van een goed uitgeruste leerling- bouwplaats.”

Het huis dat nooit af is

Uniek in Nederland en een prachtig voorbeeld van succes binnen Dudoc XP is ‘het huis dat nooit af is’. Daarnaast heeft de opleidingslocatie een upgrade gehad, met moderne technieken zoals de warmtepompsystemen en zonneboilers. Ronald: “Wij hebben de mooiste opleidingslocatie van heel Nederland. Een gesimuleerde omgeving zoals die van ons is nergens in Nederland. Daar ben ik ontzettend trots op.” Suzanne: “De leerling-bouwplaats is een verrijking voor leerlingen omdat de stap van school naar bouwplaats best groot is. En met de inzet van de nieuwe praktijk leervoorziening wordt de overstap makkelijker. Alle ‘bloedgroepen’ komen samen en moeten samenwerken. Dat maken ze daar voor het eerst mee. Pure winst omdat bouw- en techniek op dezelfde locatie zitten.”

Promotie

Zonder instroom zijn er niet voldoende vakkrachten voor de toekomst. Suzanne: “We doen gezamenlijk aan promotie en een deel ook nog afzonderlijk. De promotie was aanbod-gestuurd. Vanuit Dudoc XP wilden we divers aanbod vraag gestuurd aanbieden. Met de VMBO-carrousels kunnen we dat voor een deel.” De VMBO-carrousels zijn series praktische opdrachten die leerlingen uitvoeren op hun eigen school, bij een (leer)bedrijf en op het MBO. Ronald: “We hebben er op gehamerd dat drie STO (Sterk Techniek Onderwijs) regio’s niet alles opnieuw gaan uitvinden maar de krachten bundelen. Alle informatie op één platform, waaronder de VMBO-carrousels, is te vinden op de Techportal.

Ervaring uitwisselen

Door samen te werken binnen Dudoc XP hebben de leerbedrijven ook onderling veel van elkaar geleerd en de processen verbeterd. Ronald: “De innovatie in de sector vindt veelal binnen de bedrijven plaats en doordat de leerlingen wekelijks terugkomen en hun ervaringen uitwisselen, worden die innovaties snel verspreid. Dit houdt onze instructeurs scherp en daar waar meer kennis nodig is, wordt het onderwijsprogramma aangepast, met gastsprekers of met materialen / installaties.”

Toekomst

Als je denkt aan de bouw en techniek campus, dan denk je aan Heerhugowaard. Suzanne: “Het is een compliment dat we als voorbeeld dienen binnen de provincie Noord-Holland en daarbuiten. Het mooiste aan ons RIF-project vind ik de concreetheid van eindresultaten. We zeggen nu al met elkaar verder te willen samenwerken, zonder dat we weten hoe het er uit komt te zien.” Ronald: “Als we kijken naar de toekomst? We willen voortborduren op de basis die we nu hebben gecreëerd, met meer innovaties, meer fabrikanten betrekken bij de opleidingslocaties, verbreding van de doelgroep met een aanbod voor theoretisch leerweg en Havo. Maar vooral: hier zitten trotse directeuren die graag verder willen samenwerken.”