Het was een bewogen jaar. Net op het moment dat we goed en wel op gang kwamen in 2020 kregen we te maken met een eerste lockdown. Vanaf 16 maart hebben we tot op de dag van vandaag te maken met veranderende omstandigheden. Van de ene op de andere dag moest we omgaan met een nieuwe situatie die veel heeft gevraagd van scholen, bedrijven, overheid en opleidingsbedrijven. Van leerlingen, docenten en instructeurs en werknemers. Ieder op zijn eigen manier. Zoeken naar de juiste weg om activiteiten te blijven doen die passend zijn bij de aard van de organisatie. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Voor het project Dudoc XP was de werkelijkheid soms duidelijk, soms weerbarstig. Juist omdat er veel verschillende lijnen lopen tussen activiteiten en partners. Uiteraard zijn een deel van de activiteiten stilgevallen. Dat was en is onvermijdelijk. Maar een deel van de activiteiten is juist, ondanks de corona, gewoon doorgegaan. Zomaar een greep:

  • Ontwikkelen vmbo-carrousels met vmbo, mbo, opleidingsbedrijven en bedrijven (het aantal dat klaar is loopt aardig op, materiaal wordt gecheckt en gedigitaliseerd en kom op techportal.nl)
  • De opleiding Projectleider Duurzame Energie is in september gestart en begint na de kerstvakantie met het derde “levensechte” project Starterswoning bij Toekomst Groep
  • In de regio Noord-Holland Noord zijn we gestart met een centraal informatie punt voor Techniek, namelijk www.techportal.nl
  • We hebben in ieder geval één keer Doe De Techniekdagen kunnen draaien
  • In het kader van Een leven lang leren zijn en komen er flexibele maatwerkopleidingen voor Timmeren en Metselen en voor Uitvoerde Bouw en Infra/ Technisch Leidinggevende en Werkvoorbereider
  • In november hebben we een mooie, online bijeenkomst TechTalk gehad waarin voorbeelden van Technische Ontwikkelingen uit de regio aan bod kwamen
  • Er wordt hard doorgewerkt aan uitbreiding van het aanbod van NLQF-modules
  • In de werkplaatsen van Tetrix Techniek en Installatiewerk zijn of worden aanpassingen gedaan om in te spelen op de moderne, technische ontwikkelingen
  • En last but not least is de “Bouwplaats die nooit af is” gerealiseerd.

Het is goed om te weten dat we deze bouwplaats niet hadden kunnen realiseren zonder de toegezegde cofinanciering van jullie kant. Kortom genoeg om trots op te zijn. Aan de andere kant zien we ook dat een aantal activiteiten moeilijker van de grond komen. In deze periode is een eerste interne evaluatie met coördinatoren en stuurgroep gepland. Daarmee willen we vaststellen welke onderdelen we komende twee jaar extra aandacht willen geven. In januari doen we daar verslag van. Uiteraard is alles afhankelijk van de ontwikkelingen mbt corona.

Eind september hebben we onze tweede verantwoording voor OCW over de periode september 2019-2020 geschreven. We zijn benieuwd of en hoe de overheid omgaat met de RIF projecten in het tijdperk van Corona. We zullen jullie informeren als we daar nieuws over hebben.

 

In januari verschijnt een nieuwsbrief waarin we uitgebreider aandacht besteden aan de lopende, bovengenoemde projecten en het tijdschrijven. Wat betreft het laatste. Het is en blijft een klus, maar het is goed om het van tijd tot tijd te doen en bij te houden. Ik heb jullie eerder geïnformeerd welke activiteiten onder Dudoc XP kunnen vallen.

 

Rest me niets anders dan jullie een hele, mooie vakantie en feestdagen te wensen. We zien en spreken elkaar weer in 2021.