Save the date!! Bijeenkomst docenten vmbo/mbo en partners op 18 november 2020

In de regio Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland werken de projectleiders van de RIF (Regionaal Investerings Fonds) en STO (Sterk Techniek Onderwijs) projecten nauw met elkaar samen. Samen activiteiten op elkaar afstemmen is in de wereld van techniek belangrijk.

Op die manier verbinden we het basisonderwijs, vmbo, mbo en hbo met elkaar. Uitgangspunt zijn de zeven werelden van Techniek. In alle projecten zijn bedrijven en opleidingsbedrijven Infra, Bouw, Metaaltechniek en Installatietechniek betrokken. Het gaat om het verzorgen van kwalitatief goed en modern onderwijs in de sector Techniek. Met als doel dat meer leerlingen kiezen voor onze prachtige, technische wereld. Kortom: ontdekken, kiezen, leren en werken als pijlers in het samenwerkingsverband.

We hebben twee duidelijke gezamenlijke activiteiten, namelijk een jaarlijkse conferentie Techniek voor Noord-Holland Noord op de 3e woensdag in november en een gezamenlijk informatiepunt Techniek (www.techportal.nl)

Door Corona is het helaas niet mogelijk om een “live” event te organiseren. Maar we willen wel reeds lopende, prachtige initiatieven die in de regio zijn ontwikkeld door docenten, scholen en samenwerkingsverbanden een podium geven.Om kennis te delen en geïnspireerd te raken.

In de komende weken gaat onze reporter Jolien Duin op pad naar een aantal projecten. Ze maakt van het bezoek aan het project een podcast en een filmpje. Beide producten worden vervolgens geplaatst op onze gezamenlijke website, namelijk www.techportal.nl.

Op woensdagmiddag 18 november organiseren we oor docenten vmbo en mbo een onlinebijeenkomst in de vorm van een talkshow waar de podcasts/ filmpjes en de ontwikkelingen in de regio centraal staan. Tot slot vindt tijdens deze bijeenkomst de overdracht van het project Toptechniek in Bedrijf plaats.

Zet de volgende datum alvast in agenda:

18 november 15.00 -16.30 uur Onlinebijeenkomst docenten vmbo/ mbo en partners RIF/STO Noord-Holland Noord (officiële uitnodiging volgt)

De publicatie van podcasts en filmpjes op www.techportal.nl vindt plaats op de volgende data: 7 oktober, 21 oktober en 4 november.

 

Marian Joustra STO Kop Noord-Holland en RIF Tech@Connect
Jeroen van Wetten STO Noord-Kennemerland
Nancy Boterblom RIF Food
Gerben Bakker Techniekpact West-Friesland
Rob Heijmans RIF Dudoc XP