Het manifest Werken en ontwikkelen 2030 is de opbrengst van online gesprekken met ruim 160 aanjagers uit bedrijven, onderwijs en overheid. Deze gesprekken, ook wel technologietafels genoemd, vonden plaats van november 2020 tot en met januari 2021. In drie ronden hebben deelnemers onder leiding van de werkambassadeur en gespreksleiders uit de triple helix nagedacht over hoe strategische thema’s er in 2030 uitzien, welke doelstellingen geformuleerd moeten worden om deze beelden werkelijkheid te laten worden, en welke acties nodig zijn om deze doelen werkelijk te realiseren. In het manifest spelen techniekcampussen een belangrijke rol. De provincie ziet in deze campussen en publiek-private samenwerkingen veel mogelijkheden om in te kunnen spelen op de strategische thema’s. Suzanne den Dulk, algemeen directeur van ESPEQ werd tijdens een bijeenkomst van de provincie in december 2021 verrast. Waar ze eigenlijk een kort praatje mocht houden over Dudoc XP kreeg ze de eerste Wisselbekertrofee Werken en ontwikkelen 2030 uitgereikt. Het juryrapport gaf de volgende toelichting:

“DUDOC XP heeft de trofee Werken & Ontwikkelen 2030 NH uitgereikt gekregen omdat:

  • Zij een voorbeeld zijn van concrete samenwerking in de combinatie van bedrijven, commercieel/publiek onderwijs en overheden;
  • Zij dragen met hun opleidingen bij aan de versnelling van de energietransitie;
  • Zij studenten begeleiden op een wijze die past bij de fase en/of situatie waarin de individuele student zich bevind in zijn of haar ontwikkeling.
  • Door deze aanpak kan het project flexibel meebewegen met de arbeidsmarkt, zowel met de vraag én met het aanbod

DudocXP heeft een unieke bouwlocatie in Heerhugowaard, waarin o.a. 4 stadia van woningbouw staan opgesteld in combinatie met grote kraan, zijn 12 bedrijven en 4 opleidingsbedrijven aangesloten, waaronder Installatiewerk Noord-Holland (IW), de metaalsector (Tetrix), ESPEQ bedrijfsopleidingen en het Horizon College. “

Een mooie opsteker voor alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.